Menu česky
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

EN       442, 16430

Tepelný výkon a chladicí kapacita dle EN 442-2, EN 16430-2, EN 16430-3 a EN 1397.

Schválené zkušební místo s návazností na referenční zkušební laboratoř.

Jsme nezávislá zkušební laboratoř; specializujeme se na zkoušky radiátorů, konvektorů, chladicích trámců a malé vzduchotechniky.

Jako oznámená laboratoř (oznámený subjekt) č. 2693, můžeme také posuzovat vlastnosti výrobků – otopných těles – systémem 3 podle CPR. Pro to, abyste mohli vydat své Prohlášení o vlastnostech a použít označení CE.  Více se dozvíte zde.

Pravidelně se účastníme kruhového testu RRT organizovaným SG03-WG1, což nám umožňuje garantovat nejvyšší možnou přesnost našeho měření. Účastí v RRT plníme požadavky ČSN EN 442-2: 2015 přílohy I i J.Co měříme

otopná tělesa

desková, článková, koupelnová,..

konvektory

s ventilátorem, podlahové, s větráním, ostatní samotížné

ostatní výrobky

výměníky voda-vzduch, ventilátory, VZT prvky


Jak měříme

Metody, které používáme

výrobek

tepelný výkon

chladicí kapacita

tlaková ztráta na vodě

průtok vzduchu / tlaková ztráta

odolnost vůči přetlaku

otopná tělesa

jiná než konvektory

desková, článková, koupelnová,..

EN 442-2, GOST R 53583

EN 16430-3

EN 442-2

EN 442-1, GOST 31311

konvektory

s ventilátorem, podlahové, s větráním

EN 16430-2, EN 1397, GOST R 53583

EN 16430-3 (suchá) EN 1397 (celková)

EN 442-2

EN ISO 5167

EN 16430-1

ostatní samotížné

(nástěnné, samostojné)

EN 442-2, GOST R 53583

EN 16430-3

EN 442-2

EN 442-1

chladicí trámce a kryty

aktivní, pasivní chladicí kryty

EN 15116 (aktivní), EN 14518 (pasivní), EN 14240 (kryty)

EN 442-2

EN ISO 5167

EN 16430-1

ostatní výrobky

výměníky voda-vzduch

EN 442-2

EN ISO 5167

EN 16430-1

ventilátory, VZT prvky

EN ISO 5167

otopná tělesa

desková, článková, koupelnová,..

tepelný výkon

EN 442-2, GOST R 53583

chladicí kapacita

EN 16430-3

tlaková ztráta na vodě

EN 442-2

průtok vzduchu / tlaková ztráta

odolnost vůči přetlaku

EN 442-1, GOST 31311

konvektory

s ventilátorem, podlahové, s větráním

tepelný výkon

EN 16430-2, EN 1397, GOST R 53583

chladicí kapacita

EN 16430-3 (suchá) EN 1397 (celková)

tlaková ztráta na vodě

EN 442-2

průtok vzduchu / tlaková ztráta

EN ISO 5167

odolnost vůči přetlaku

EN 16430-1

ostatní samotížné

tepelný výkon

EN 442-2, GOST R 53583

chladicí kapacita

EN 16430-3

tlaková ztráta na vodě

EN 442-2

průtok vzduchu / tlaková ztráta

odolnost vůči přetlaku

EN 442-1

chladicí trámce a kryty

aktivní, pasivní chladicí kryty

tepelný výkon

chladicí kapacita

EN 15116 (aktivní), EN 14518 (pasivní), EN 14240 (kryty)

tlaková ztráta na vodě

EN 442-2

průtok vzduchu / tlaková ztráta

EN ISO 5167

odolnost vůči přetlaku

EN 16430-1

ostatní výrobky

výměníky voda-vzduch

tepelný výkon

chladicí kapacita

tlaková ztráta na vodě

EN 442-2

průtok vzduchu / tlaková ztráta

EN ISO 5167

odolnost vůči přetlaku

EN 16430-1

ventilátory, VZT prvky

tepelný výkon

chladicí kapacita

tlaková ztráta na vodě

průtok vzduchu / tlaková ztráta

EN ISO 5167

odolnost vůči přetlaku


Naše laboratoř


Co získáte

Výstupem z akreditované zkoušky jsou protokoly o zkouškách. Protokoly z akreditovaných zkoušek obsahují také odkaz na akreditaci a kombinovanou značku ČIA. Vzory těchto protokolů jsou uloženy u ČIA.

Jsme oznámenou laboratoří (oznámeným subjektem) č. 2693 podle CPR, můžeme proto vydávat protokol o posouzení vlastností výroků, na základě kterého může výrobce přímo vydat své prohlášení o vlastnostech.

  Vzor protokolu o posouzení vlastností výrobků

HEATEST, s.r.o.

Býkev čp. 84, okr. Mělník

PSČ 276 01


laboratoř, vzorky

+420 737 284 443

info@heatest.cz


vedoucí

Ing. Tomáš Langer

+420 605 247 353

tomas.langer@heatest.cz