Menu česky
OZNÁMENÁ LABORATOŘ NB 2693

EN       442, 16430

Tepelný výkon a chladicí kapacita dle ČSN EN 442-2, ČSN EN 16430-2 a ČSN EN 16430-3.

Schválené zkušební místo s návazností na referenční zkušební laboratoř. Oznámený subjekt NB 2693.

Jsme nezávislá zkušební laboratoř; specializujeme se na zkoušky otopných těles a malé vzduchotechniky.

Jako oznámená laboratoř (oznámený subjekt) č. 2693, můžeme také posuzovat vlastnosti výrobků – otopných těles – systémem 3 podle CPR. Pro to, abyste mohli vydat své Prohlášení o vlastnostech a značit CE, již nebudete potřebovat nikoho dalšího.  Více se dozvíte zde.

Máme status zkušební laboratoře schválené DIN CERTCO (registrační číslo PL265),  takže naše protokoly o zkouškách budete moci použít pro tuto prestižní certifikaci; více se dozvíte zde.

Úspěšně jsme v roce 2018 prošli kruhovým testem (RRT) organizovaným SG03-WG1, takže jsme ve shodě s ČSN EN 442-2: 2015 přílohy I i J.

 Co měříme

otopná tělesa

desková, článková, trubková, ostatní bez ventilátoru, s ventilátorem, s větráním

konvektory

s ventilátorem, podlahové, s větráním, ostatní samotížné

malé ventilátory

diametrální (tangenciální), axiální


Jak měříme

Metody, které používáme

zkušební vzorky

tepelný výkon

chladicí výkon

tlaková ztráta na vodě

tlak / tlak. ztráta na vzduchu

odolnost vůči přetlaku

otopná tělesa

jiná než konvektory

desková, článková, trubková

EN 442-2, akreditováno, DIN CERTCO

EN 16430-3 akreditováno

EN 442-2 akreditováno

EN 442-1 akreditováno

ostatní bez ventilátoru

EN 442-2, akreditováno, DIN CERTCO

EN 16430-3 akreditováno

EN 442-2 akreditováno

EN 442-1 akreditováno

s ventilátorem

EN 16430-2 akreditováno

EN 16430-3 akreditováno

EN 442-2 akreditováno

EN 16430-1 akreditováno

s větráním

(s ventilátorem či bez)

EN 16430-2 akreditováno

EN 16430-3 akreditováno

EN 442-2 akreditováno

P005

EN 16430-1 akreditováno

konvektory

s ventilátorem, podlahové, s větráním

(podlahové samotížné, podlahové s ventilátorem, s větráním, nástěnné s ventilátorem, s větráním, samostojné s ventilátorem)

EN 16430-2, EN 1397 akreditováno

EN 16430-3 (suchý) EN 1397 (vlhký) akreditováno

EN 442-2 akreditováno

P005 pro konvektory s větráním

EN 16430-1 akreditováno

ostatní samotížné

(nástěnné, samostojné)

EN 442-2, akreditováno, DIN CERTCO

EN 16430-3 akreditováno

EN 442-2 akreditováno

EN 442-1 akreditováno

malé ventilátory

diametrální (tangenciální)

EN ISO 5167-1 akreditováno

axiální

EN ISO 5167-1 akreditováno

prvky VZT

mřížky, výústky

P005

výměníky voda-vzduch

EN 442-2 akreditováno

P005

EN 16430-1 akreditováno

otopná tělesa

desková, článková, trubková

tepelný výkon

EN 442-2, akreditováno, DIN CERTCO

chladicí výkon

EN 16430-3 akreditováno

tlaková ztráta na vodě

EN 442-2 akreditováno

tlak / tlak. ztráta na vzduchu

odolnost vůči přetlaku

EN 442-1 akreditováno

ostatní bez ventilátoru

tepelný výkon

EN 442-2, akreditováno, DIN CERTCO

chladicí výkon

EN 16430-3 akreditováno

tlaková ztráta na vodě

EN 442-2 akreditováno

tlak / tlak. ztráta na vzduchu

odolnost vůči přetlaku

EN 442-1 akreditováno

s ventilátorem

tepelný výkon

EN 16430-2 akreditováno

chladicí výkon

EN 16430-3 akreditováno

tlaková ztráta na vodě

EN 442-2 akreditováno

tlak / tlak. ztráta na vzduchu

odolnost vůči přetlaku

EN 16430-1 akreditováno

s větráním

tepelný výkon

EN 16430-2 akreditováno

chladicí výkon

EN 16430-3 akreditováno

tlaková ztráta na vodě

EN 442-2 akreditováno

tlak / tlak. ztráta na vzduchu

P005

odolnost vůči přetlaku

EN 16430-1 akreditováno

konvektory

s ventilátorem, podlahové, s větráním

tepelný výkon

EN 16430-2, EN 1397 akreditováno

chladicí výkon

EN 16430-3 (suchý) EN 1397 (vlhký) akreditováno

tlaková ztráta na vodě

EN 442-2 akreditováno

tlak / tlak. ztráta na vzduchu

P005 pro konvektory s větráním

odolnost vůči přetlaku

EN 16430-1 akreditováno

ostatní samotížné

tepelný výkon

EN 442-2, akreditováno, DIN CERTCO

chladicí výkon

EN 16430-3 akreditováno

tlaková ztráta na vodě

EN 442-2 akreditováno

tlak / tlak. ztráta na vzduchu

odolnost vůči přetlaku

EN 442-1 akreditováno

malé ventilátory

diametrální (tangenciální)

tepelný výkon

chladicí výkon

tlaková ztráta na vodě

tlak / tlak. ztráta na vzduchu

EN ISO 5167-1 akreditováno

odolnost vůči přetlaku

axiální

tepelný výkon

chladicí výkon

tlaková ztráta na vodě

tlak / tlak. ztráta na vzduchu

EN ISO 5167-1 akreditováno

odolnost vůči přetlaku

prvky VZT

mřížky, výústky

tepelný výkon

chladicí výkon

tlaková ztráta na vodě

tlak / tlak. ztráta na vzduchu

P005

odolnost vůči přetlaku

výměníky voda-vzduch

tepelný výkon

chladicí výkon

tlaková ztráta na vodě

EN 442-2 akreditováno

tlak / tlak. ztráta na vzduchu

P005

odolnost vůči přetlaku

EN 16430-1 akreditováno


Naše laboratoř


Co získáte

Přečtěte si prosím něco o našich službách, které Vám pomohou od fáze vývoje produktu přes přípravu sady vzorků až po certifikaci.

Výstupem z akreditované zkoušky jsou protokoly o zkouškách. Protokoly z akreditovaných zkoušek obsahují také odkaz na akreditaci a kombinovanou značku ČIA. Vzory těchto protokolů jsou uloženy u ČIA.

Jsme oznámenou laboratoří (oznámeným subjektem) č. 2693 podle CPR, můžeme proto vydávat protokol o posouzení vlastností výroků, na základě kterého může výrobce přímo vydat své prohlášení o vlastnostech.

  Vzor protokolu o posouzení vlastností výrobků

HEATEST, s.r.o.

Býkev čp. 84, okr. Mělník

PSČ 276 01


+420 737 284 443

info@heatest.cz


vedoucí

Ing. Tomáš Langer

+420 605 247 353

tomas.langer@heatest.cz