Menu česky
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

Služby

Optimalizace výběru vzorků a měřicích bodů

Ve fázi nabídky či potvrzení objednávky podle potřeby shrneme požadavky zákazníka.  Tam, kde se to jeví jako účelné, navrhneme standardizaci / úpravu / rozšíření / zúžení množiny vzorků a měřicích bodů tak, aby zákazník obdržel co nejkomplexnější a nejjednoznačnější výstup při co nejmenších celkových nákladech, za dodržení platných norem.

Tip: Zkonzultujte s námi předem volbu vzorků a měřicích bodů tak, aby bylo možné provést přepočty pro celé typové řady v celém rozsahu okrajových podmínek.

Různé konfigurace

V případě vývojových zkoušek je možné zkoušet různé konfigurace a modifikace vzorku, a to na základě písemné výkresové dokumentace a písemných instrukcí zákazníka.

K neakreditovaným i akreditovaným zkouškám poskytujeme doplňková měření a analýzy. Je možné například provádět snímky infrakamerou za účelem zjištění rozložení povrchových teplot, provádět měření povrchových teplot kontaktními čidly teploty, měřit otáčky ventilátoru apod.

V takovémto případě ovšem jsou pro výrobky podléhající harmonizované normě činnosti prováděny odděleně od ostatních aktivit laboratoře, k tomu určeným pracovníkem, a výsledkem naší činnosti jsou hodnoty veličin, grafy a obrázky; neprovádíme hodnocení, která z variant je lepší, ani nemůžeme poskytout žádná doporučení ke zlepšení výrobku.

Zkušební vzorky

Při převzetí Vašich vzorků bude vždy kontrolováno, zda není poškozeno balení. Před zkouškou budou vozky rozbaleny, zkontrolován stav vzorků a odhaleny případné nesrovnalosti včetně nesrovnalostí označení; u otopných těles je zjišťována hmotnost, vodní obsah a indikativně, hlavní rozměry. Zkušební vzorek je označen etiketou laboratoře s číslem vzorku.

Zákazníky laskavě žádáme o vyzvednutí vyzkoušených vzorků či jejich souhlas s ekologickou likvidací. Bohužel, naše prostory a kapacity neumožňují vzorky balit či expedovat zpět zákazníkovi. V případě požadavku na vrácení vzorků po zkoušce pomocí spediční služby je nutné zasílat vzorky v plně vratných obalech (uzavíratelné dřevěné bedny, speciální přepravky).

Posouzení vlastností výrobku (pro prohlášení o vlastnostech)

Od 20. ledna 2017 jsme oznámenou laboratoří (oznámeným subjektem) č. 2693, tj. můžeme posuzovat vlastnosti výrobků – vybraných otopných těles – systémem 3 podle CPR; více se dozvíte zde.